Privacybeleid

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 10 mei 2021

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw informatie wanneer u de service gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.
We gebruiken uw persoonlijke gegevens om de service te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

Interpretatie
De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben betekenissen die onder de volgende voorwaarden worden gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van dit privacybeleid:
Account betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze service of delen van onze service.
Bedrijf (in deze Overeenkomst “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze” genoemd) verwijst naar Jmatek UK Limited, Keizersgracht 62, 1015CS Amsterdam.
Voor de toepassing van de AVG is het bedrijf de gegevensbeheerder.
Cookies zijn kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiel apparaat of enig ander apparaat worden geplaatst en die onder meer de details van uw browsegeschiedenis op die website bevatten.
Land verwijst naar: Nederland
Gegevensbeheerder verwijst in de zin van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) naar het bedrijf als de rechtspersoon die alleen of samen met anderen de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.
Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
Facebook-fanpagina is een openbaar profiel met de naam My Home Climate.EU dat specifiek door het bedrijf is aangemaakt op het sociale netwerk van Facebook, toegankelijk via https://www.facebook.com/My-Home-Climate-EU-115491333485909
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
Voor de doeleinden van de AVG betekent Persoonsgegevens alle informatie die op u betrekking heeft, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online identificator of op een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale factoren. identiteit.
Service verwijst naar de website.
Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het bedrijf verwerkt. Het verwijst naar externe bedrijven of personen die door het bedrijf worden ingezet om de service te faciliteren, de service namens het bedrijf te verlenen, services met betrekking tot de service uit te voeren of om het bedrijf te helpen bij het analyseren van hoe de service wordt gebruikt. Voor de toepassing van de AVG worden serviceproviders beschouwd als gegevensverwerkers.
Gebruiksgegevens verwijst naar automatisch verzamelde gegevens, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service, hetzij door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
Website verwijst naar My Home Climate, toegankelijk via https://www.myhomeclimate.eu
U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, of het bedrijf, of een andere juridische entiteit namens wie deze persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, zoals van toepassing.
Volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) kunt u naar u verwijzen als de betrokkene of als de gebruiker, aangezien u de persoon bent die de service gebruikt.

Verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens
Tijdens het gebruik van onze service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:
E-mailadres
Voornaam en achternaam
Telefoonnummer
Adres, staat, provincie, postcode, stad
Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens
Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld tijdens het gebruik van de Service.
Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocol-adres van uw apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd doorgebracht op die pagina’s, uniek apparaat ID’s en andere diagnostische gegevens.
Wanneer u de Service opent via of via een mobiel apparaat, kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele telefoon. besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.
We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze service bezoekt of wanneer u de service opent via of via een mobiel apparaat.

Trackingtechnologieën en cookies

We gebruiken cookies en vergelijkbare volgtechnologieën om de activiteit op onze service te volgen en bepaalde informatie op te slaan. De gebruikte trackingtechnologieën zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze service te verbeteren en te analyseren. De technologieën die we gebruiken, kunnen zijn:

 • Cookies of browsercookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw apparaat wordt geplaatst. U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze service niet kunt gebruiken. Tenzij u uw browserinstelling hebt aangepast zodat deze cookies weigert, kan onze service cookies gebruiken.
 • Flash-cookies. Bepaalde functies van onze service kunnen lokaal opgeslagen objecten (of Flash-cookies) gebruiken om informatie over uw voorkeuren of uw activiteit op onze service te verzamelen en op te slaan. Flash-cookies worden niet beheerd door dezelfde browserinstellingen als die worden gebruikt voor browsercookies. Voor meer informatie over hoe u Flash-cookies kunt verwijderen, leest u “Waar kan ik de instellingen wijzigen voor het uitschakelen of verwijderen van lokale gedeelde objecten?” beschikbaar op https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Webbakens. Bepaalde delen van onze service en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan ​​als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) waarmee het bedrijf bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die deze pagina’s hebben bezocht. of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaalde sectie en het verifiëren van de systeem- en serverintegriteit).

Cookies kunnen “permanente” of “sessiecookies” zijn. Permanente cookies blijven op uw pc of mobiele apparaat wanneer u offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit. Meer informatie over cookies: wat zijn cookies?.

We gebruiken zowel sessie- als permanente cookies voor de onderstaande doeleinden:

Noodzakelijke / essentiële cookies

Type: sessiecookies
Beheerd door: ons
Doel: deze cookies zijn essentieel om u de diensten te bieden die beschikbaar zijn via de website en om u in staat te stellen enkele van de functies ervan te gebruiken. Ze helpen om gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de services waar u om hebt gevraagd niet worden geleverd en gebruiken we deze cookies alleen om u van die services te voorzien.

Cookiebeleid / kennisgeving van acceptatiecookies
Type: permanente cookies
Beheerd door: ons
Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de website hebben geaccepteerd.

Functionaliteitscookies
Type: permanente cookies
Beheerd door: ons
Doel: Deze cookies stellen ons in staat om keuzes te onthouden die u maakt wanneer u de website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om u een persoonlijkere ervaring te bieden en om te voorkomen dat u uw voorkeuren elke keer dat u de website gebruikt, opnieuw moet invoeren.

Tracking- en prestatiecookies
Type: permanente cookies
Beheerd door: Derden
Doel: Deze cookies worden gebruikt om informatie bij te houden over het verkeer naar de website en hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie die via deze cookies wordt verzameld, kan u direct of indirect identificeren als een individuele bezoeker. Dit komt omdat de verzamelde informatie doorgaans is gekoppeld aan een pseudonieme identificatiecode die is gekoppeld aan het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website. We kunnen deze cookies ook gebruiken om nieuwe pagina’s, functies of nieuwe functionaliteit van de website te testen om te zien hoe onze gebruikers erop reageren.
Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, gaat u naar ons Cookiebeleid of het Cookie-gedeelte van ons Privacybeleid.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Het bedrijf kan persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Om onze Service te leveren en te onderhouden, inclusief om het gebruik van onze Service te volgen.
Om uw account te beheren: om uw registratie als gebruiker van de service te beheren. De persoonlijke gegevens die u verstrekt, kunnen u toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de service die voor u beschikbaar zijn als geregistreerde gebruiker.
Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die u hebt gekocht of van enig ander contract met ons via de service.
Om contact met u op te nemen: om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief de beveiligingsupdates, indien nodig of redelijk voor de uitvoering ervan.
Om u nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te verstrekken over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met degene die u al hebt gekocht of waar u naar heeft geïnformeerd, tenzij u ervoor heeft gekozen om dergelijke informatie niet te ontvangen.
Om uw verzoeken te beheren: om uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.
Voor bedrijfsoverdrachten: we kunnen uw informatie gebruiken om een ​​fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als continuïteit, hetzij als onderdeel van een faillissement, liquidatie, of een vergelijkbare procedure, waarbij Persoonsgegevens die door ons worden bewaard over onze servicegebruikers tot de overgedragen activa behoren.
Voor andere doeleinden: we kunnen uw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en om onze service, producten, services, marketing en uw ervaring te evalueren en te verbeteren.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen in de volgende situaties:

 • Met serviceproviders: we kunnen uw persoonlijke gegevens delen met serviceproviders om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren, voor betalingsverwerking, om contact met u op te nemen.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: we kunnen uw persoonlijke gegevens delen of overdragen in verband met of tijdens onderhandelingen over een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons geheel of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.
 • Met geassocieerden (affliates): we kunnen uw informatie delen met onze geassocieerden, in welk geval we van die geassocieerden eisen dat ze dit privacybeleid naleven. Gelieerde ondernemingen omvatten onze moedermaatschappij en alle andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven die wij controleren of die onder gezamenlijke controle staan ​​met ons.
 • Met zakenpartners: we kunnen uw informatie delen met onze zakenpartners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
 • Met andere gebruikers: wanneer u persoonlijke informatie deelt of anderszins interactie heeft in de openbare ruimtes met andere gebruikers, kan dergelijke informatie worden bekeken door alle gebruikers en openbaar worden verspreid naar buiten.
 • Met uw toestemming: we kunnen uw persoonlijke gegevens voor elk ander doel vrijgeven met uw toestemming.

Bewaring van uw persoonlijke gegevens

Het bedrijf zal uw persoonlijke gegevens slechts zo lang bewaren als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleidslijnen af ​​te dwingen.
Het bedrijf bewaart ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze service te verbeteren, of we zijn wettelijk verplicht om deze gegevens voor langere perioden te bewaren.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Uw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, wordt verwerkt in de operationele kantoren van het bedrijf en op alle andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar – en onderhouden op – computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander rechtsgebied van de overheid bevinden waar de gegevensbeschermingswetten kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.

Uw instemming met dit privacybeleid gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht.

Het bedrijf zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw persoonlijke gegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er voldoende controles zijn, waaronder de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Zakelijke transacties
Als het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. We zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander privacybeleid.

Politie
Onder bepaalde omstandigheden kan het bedrijf worden verplicht om uw persoonlijke gegevens vrij te geven indien dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. Een rechtbank of een overheidsinstantie).

Overige wettelijke vereisten
Het bedrijf kan uw persoonlijke gegevens vrijgeven in de goeder trouw van mening dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Bescherm en verdedig de rechten of eigendommen van het bedrijf
 • Voorkom of onderzoek mogelijke misstanden in verband met de Dienst
 • Bescherm de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de service of het publiek
 • Beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Detailed Information on the Processing of Your Personal Data

The Service Providers We use may have access to Your Personal Data. These third-party vendors collect, store, use, process and transfer information about Your activity on Our Service in accordance with their Privacy Policies.

Analytics
We may use third-party Service providers to monitor and analyze the use of our Service.

Google Analytics

Google Analytics is a web analytics service offered by Google that tracks and reports website traffic. Google uses the data collected to track and monitor the use of our Service. This data is shared with other Google services. Google may use the collected data to contextualize and personalize the ads of its own advertising network.

You can opt-out of having made your activity on the Service available to Google Analytics by installing the Google Analytics opt-out browser add-on. The add-on prevents the Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js and dc.js) from sharing information with Google Analytics about visits activity.

For more information on the privacy practices of Google, please visit the Google Privacy & Terms web page: https://policies.google.com/privacy

Email Marketing
We may use Your Personal Data to contact You with newsletters, marketing or promotional materials and other information that may be of interest to You. You may opt-out of receiving any, or all, of these communications from Us by following the unsubscribe link or instructions provided in any email We send or by contacting Us.

We may use Email Marketing Service Providers to manage and send emails to You.

Mailchimp

Mailchimp is an email marketing sending service provided by The Rocket Science Group LLC.

For more information on the privacy practices of Mailchimp, please visit their Privacy policy: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Payments

We may provide paid products and/or services within the Service. In that case, we may use third-party services for payment processing (e.g. payment processors).

We will not store or collect Your payment card details. That information is provided directly to Our third-party payment processors whose use of Your personal information is governed by their Privacy Policy. These payment processors adhere to the standards set by PCI-DSS as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, Mastercard, American Express and Discover. PCI-DSS requirements help ensure the secure handling of payment information.

Mollie

Their Privacy Policy can be viewed at https://www.mollie.com/nl/privacy

Usage, Performance and Miscellaneous

We may use third-party Service Providers to provide better improvement of our Service.

Invisible reCAPTCHA

We use an invisible captcha service named reCAPTCHA. reCAPTCHA is operated by Google.

The reCAPTCHA service may collect information from You and from Your Device for security purposes.

The information gathered by reCAPTCHA is held in accordance with the Privacy Policy of Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

AVG-privacy

Wettelijke basis voor het verwerken van persoonlijke gegevens onder AVG

We kunnen Persoonsgegevens verwerken onder de volgende voorwaarden:

 • Toestemming: u heeft uw toestemming gegeven voor het verwerken van persoonlijke gegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Uitvoering van een contract: het verstrekken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u en / of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan.
 • Wettelijke verplichtingen: het verwerken van persoonlijke gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan het bedrijf is onderworpen.
 • Vitale belangen: het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om uw vitale belangen of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 • Algemeen belang: de verwerking van persoonsgegevens houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan het bedrijf is toegekend.
 • Gerechtvaardigde belangen: de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die door het bedrijf worden nagestreefd.

In elk geval helpt het bedrijf graag om de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken, en in het bijzonder of het verstrekken van persoonlijke gegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een ​​contract aan te gaan.

Uw rechten onder de AVG

Het bedrijf verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren en te garanderen dat u uw rechten kunt uitoefenen.
Op grond van dit privacybeleid en volgens de wet als u zich binnen de EU bevindt, heeft u het recht om:

 • Verzoek om toegang tot uw persoonlijke gegevens. Het recht om de informatie die we over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen. Waar mogelijk kunt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks inzien, bijwerken of verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens in het gedeelte over uw accountinstellingen. Als u deze acties niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met ons op om u te helpen. Hierdoor kunt u ook een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren.
 • Verzoek om correctie van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. U hebt het recht om eventuele onvolledige of onjuiste informatie die wij over u hebben, te laten corrigeren.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit recht bestaat wanneer we vertrouwen op een legitiem belang als de wettelijke basis voor onze verwerking en er iets is met uw specifieke situatie, waardoor u op deze grond bezwaar wilt maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden.
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U hebt het recht om ons te vragen om persoonlijke gegevens te verwijderen of te verwijderen als er geen goede reden is om door te gaan met de verwerking ervan.
 • Verzoek om overdracht van uw persoonlijke gegevens. We zullen u, of een door u gekozen derde partij, uw persoonlijke gegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming hebt gegeven om te gebruiken of waar wij de informatie hebben gebruikt om een ​​contract met u uit te voeren.
 • Trek uw toestemming in. U heeft het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, kunnen we u mogelijk geen toegang verlenen tot bepaalde specifieke functionaliteiten van de service.

Uitoefening van uw AVG-gegevensbeschermingsrechten

U kunt uw rechten op toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen door contact met ons op te nemen. Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren. Als u een verzoek indient, zullen we ons best doen om u zo snel mogelijk te antwoorden.
U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de EER als u zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt.

Facebook-fanpagina

Gegevensbeheerder voor de Facebook-fanpagina

Het bedrijf is de gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van de service. Als exploitant van de Facebook-fanpagina https://www.facebook.com/My-Home-Climate-EU-115491333485909 zijn het bedrijf en de exploitant van het sociale netwerk Facebook gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.
Het bedrijf heeft met Facebook overeenkomsten gesloten waarin onder meer de voorwaarden voor het gebruik van de Facebook-fanpagina zijn vastgelegd. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de Servicevoorwaarden van Facebook: https://www.facebook.com/terms.php
Bezoek het Facebook-privacybeleid https://www.facebook.com/policy.php voor meer informatie over hoe Facebook persoonlijke gegevens beheert of neem online contact op met Facebook, of per post: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten.

Facebook Insights

We gebruiken de Facebook Insights-functie in verband met de werking van de Facebook-fanpagina en op basis van de AVG om geanonimiseerde statistische gegevens over onze gebruikers te verkrijgen.

Voor dit doel plaatst Facebook een cookie op het apparaat van de gebruiker die onze Facebook-fanpagina bezoekt. Elke Cookie bevat een unieke identificatiecode en blijft gedurende een periode van twee jaar actief, behalve wanneer deze voor het einde van deze periode wordt verwijderd.

Facebook ontvangt, registreert en verwerkt de informatie die is opgeslagen in de Cookie, vooral wanneer de gebruiker de Facebook-services bezoekt, services die worden geleverd door andere leden van de Facebook-fanpagina en services van andere bedrijven die Facebook-services gebruiken.

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Facebook naar het privacybeleid van Facebook hier: https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Privacy van kinderen

Onze service is niet gericht op iemand jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand jonger dan 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, gelieve dit dan te doen. Neem contact op. Als we ontdekken dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand jonger dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.
Als we op toestemming moeten vertrouwen als een wettelijke basis voor het verwerken van uw informatie en uw land toestemming van een ouder vereist, kunnen we de toestemming van uw ouders nodig hebben voordat we die informatie verzamelen en gebruiken.

Links naar andere websites

Onze service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken.
We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u op de hoogte stellen via e-mail en / of een prominente kennisgeving op onze service, voordat de wijziging van kracht wordt, en de datum “Laatst bijgewerkt” bovenaan dit privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te bekijken op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Per e-mail: europe@myhomeclimate.com
Door deze pagina op onze website te bezoeken: https://www.myhomeclimate.eu/nl/contact

My Home Climate | Hoe kun je je huis koelen?
Logo

IMPORTANT: All our products are EU plug type C.

Shopping cart